Upphovsrätt

Villkor

© Copyright 2016 https://bambu-eco-golv.se är onlinehandelswebben som ägs av företaget BYG-ECOHOME LLP CVR-nr: 39765381.

Copyright 1976-2016

Alla rättigheter reserverade.

Upphovsrätten till alla upphovsrättsskyddade verk / dokument / information på denna webbplats ägs eller licensieras av World Market Intelligence. Reproduktion av hela eller delar av innehållet på dessa sidor är förbjudet utom i den utsträckning som tillåts nedan.
Dessa sidor och de separata upphovsrättsskyddade verken kan visas på skärmen, laddas ner på en hårddisk eller skrivas ut för eget bruk, förutsatt att du inkluderar detta copyrightmeddelande på varje kopia och att du inte tänker göra ändringar på någon av sidorna och inte använd några av sidorna i annat arbete eller publicering i olika media. Upphovsrätt fungerar på dessa webbplatser får inte användas, distribueras eller kopieras för kommersiella ändamål.
Utan den begränsade licensen om upphovsrätt som anges ovan och endast i den utsträckning att hela eller delar av dessa sidor utgör en ”databas” för upphovsrätt och rättigheter i databasreglerna (”förordningarna”) som reproducerar delar av eller alla dessa sidor är förbjudet till fullo i enlighet med reglerna.
Juridisk ansvarsfrihet
Läs detta avsnitt noggrant eftersom det innehåller de juridiska villkoren som du accepterar när du använder vår webbplats.

Operatören
Denna webbplats https://bambu-eco-golv.se drivs av företaget BYG-ECOHOME LLP CVR-nr: 39765381.

Definitioner

Hänvisningar till ”vi” eller ”oss” i dessa villkor är till byg-ecohome.dk.
Hänvisningar till ”dig” i dessa villkor är för användarna av denna webbplats.
Hänvisningar till ”Partnerorganisation” i dessa villkor är till organisationer som byg-ecohome.dk har uppfyllt denna webbplats.
Hänvisningar till ”Webbplatsen” i dessa villkor gäller för denna webbplats och dess innehåll.

Villkor

Informationen på denna webbplats ingår i god tro endast för allmän informationsändamål. Webbplatsen kan innehålla information som lämnas av en tredje part, inklusive annonser. Informationen får inte lita på för något speciellt syfte och ingen garanti ges för dess noggrannhet eller fullständighet.
Alla uttalanden (uttryckliga eller underförstådda) är de från de enskilda författarna och inte nödvändigtvis av företagets BYG-ECOHOME LLP CVR-nr: 39765381 eller dess medlemsorganisationer.
Med undantag för uttryckliga garantier eller åtaganden på webbplatsen utesluter vi alla garantier (uttryckliga eller underförstådda) för webbplatsen och innehållet och för din användning av sajten.
Vi är inte ansvariga gentemot dig för förluster du har (inklusive, utan begränsning, kompensation för förlust eller förlust av affärsmöjligheter eller projekt, eller förlust av vinst), oavsett hur du har uppstått, vare sig i kontrakt, skada eller på annat sätt från din användning eller oförmåga att använda den här webbplatsen, eller något av dess innehåll, eller från några åtgärder eller utelämnanden som gjorts till följd av användning av denna webbplats, förutsatt att inget i dessa villkor utesluter eller begränsar vårt ansvar för personskada eller dödsfall orsakat av vår vårdslöshet .
Vi kan inkludera länkar till andra webbplatser då och då. Dessa länkar tillhandahålls för bekvämlighet. Vi stöder inte eller tar ansvar för innehållet på dessa webbplatser, vi är inte ansvariga för tillgängligheten av dem och kommer inte att på något sätt hållas ansvariga för någon förlust eller skada som du kan drabbas av din användning eller oförmåga att använda dessa webbplatser.
Om du väljer att komma åt länkade webbplatser gör du det på din egen risk. Om du köper varor eller tjänster från en tredje part eller en tredjepartswebbplats som vi tillhandahåller en länk kommer ditt avtal för leverans av dessa varor och tjänster att finnas med denna tredje part.
Hänvisning till en produkt eller tjänst på webbplatsen utgör inte ett erbjudande att sälja eller leverera den produkten eller tjänsten och innebär inte att produkten eller tjänsten är tillgänglig i alla länder eller att namnet och beskrivningen på en produkt i ditt land kommer att vara samma som finns på webbplatsen.
Vi har tagit all omsorg vid utarbetandet av webbplatsen. Men även om vissa tekniska problem kan vara utanför vår kontroll, kan vi inte garantera att du har oavbruten eller felfri åtkomst till webbplatsen hela tiden.
Vi garanterar inte att innehållet på webbplatsen är fritt från infektion av virus eller något annat som har förorenande eller destruktiva egenskaper och inte har något ansvar i samband med detta.
Vi förbehåller oss rätten när som helst utan ansvar för att göra det, att ändra eller avbryta, tillfälligt eller permanent, något av innehållet, funktionerna eller tjänsterna vi tillhandahåller på webbplatsen (eller någon del därav) med eller utan meddelande. Detta inkluderar att ta bort information från dig till oss.
Du samtycker till att informationen du tillhandahåller oss när du använder webbplatsen kommer att vara sann och fullständig och att du kommer att hålla den sann och fullständig.

Användning av webbplatsen

Du samtycker till att inte använda tjänsterna som vi tillhandahåller via webbplatsen för att:
överföra information eller göra något som är olagligt, skadligt, hotande, missbrukande, trakasserande, skadligt, ärekränkande, vulgärt, obscen, kränkande, kränkande för någon annans sekretess, hatiga eller rasistisk, etnisk eller på annat sätt stötande;
Efterlikna en person eller enhet, eller felaktigt tillstånd eller på annat sätt felaktig anknytning till en person eller enhet;
Tvinga rubriker eller på annat sätt manipulera identifierare för att dölja ursprunget till information som överförs via tjänsterna
Skicka in all information som du inte har rätt att överföra eller som kränker en annans rättigheter;
Skicka oönskad eller obehörig annonsering (inklusive utan begränsning ”skräppost”, ”skräppost”, ”kedjebrev” eller ”pyramidscheman”);
Överföra material som innehåller mjukvarusvirus eller annan datakod, filer eller program som är utformade för att avbryta, skada, förstöra eller begränsa funktionaliteten för datorprogramvara eller hårdvara eller telekommunikationsutrustning;
Avbryta eller avbryta tjänsterna eller servrarna eller nätverken som är anslutna till Tjänsterna, eller misslyckas med att uppfylla kraven, procedurerna, policyerna eller reglerna för nätverk som är anslutna till Tjänsterna; eller samla in eller lagra personlig information om andra användare.

Ändra villkor
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande till dig. Alla sådana ändringar måste gälla när de ändrade villkoren har publicerats på webbplatsen.

Tillämplig lag
Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor utan föregående meddelande till dig.
Alla sådana ändringar måste gälla när de ändrade villkoren har publicerats på webbplatsen.

Kommentarer
Om du har kommentarer eller frågor om webbplatsen kan du kontakta oss via e-post: info@bambu-eco-golv.se