BambooTouch-garantier

BambooTouch® golv - 30 år

Hårdheten och stabiliteten som BambooTouch®  erbjuder gör att vi kan erbjuda dig 30 års garanti på några av våra hemgolv.

Följande garantivillkor gäller för produkter i golvserien BambooTouch®. Dessa villkor innehåller alla dina rättigheter i enlighet med bestämmelserna i lag nr 23/2003 av den 10 juli angående garantier för försäljning av förbrukningsvaror, samt de ytterligare garantier och rättigheter som BambooTouch®  erbjuder för eventuella tillverkningsfel.

I alla fall täcker vår garanti endast dolda defekter som är specifika för varan, och den täcker inte på något sätt defekter som orsakats av läggning eller hantering av produkten.

BambooTouch® är ett registrerat varumärke som tillhör Pi Import SA, som som importör övertar denna garanti.

Hela utbudet av BambooTouch® –   golv drar nytta av en 30-års garanti för hushållsbruk och en 5-års garanti för användning i kommersiella fastigheter.

Denna garanti är föremål för följande villkor:

 • BambooTouch® ska installeras i enlighet med gällande föreskrifter och i enlighet med BambooTouch® s rekommendationer för förvaring och acklimatisering av golvskivorna.
 • Installation av BambooTouch® golv måste följa de luftfuktighetsnivåer som anges i alla våra rekommendationer för jorden och det omgivande området.
 • Pi Import SA erbjuder distributörer av BambooTouch® omfattande dokumentation som innehåller alla rekommendationer som krävs för korrekt installation och underhåll av produkten.
 • Pi Import SA håller köparen skadeslös för de inneboende defekter i produkterna som kommer att uppstå under användning, såsom sprickor och skevheter. Garantin täcker inte synliga defekter som måste kontrolleras och meddelas vid leverans. Utöver detta finns det olika nyanser och färger som är inneboende i produkterna. Ändringar på grund av normal användning täcks inte av vår garanti. Dessutom är garantin strikt begränsad till defekter som är förknippade med produkterna, med undantag för eventuella skador eller defekter i samband med golvläggningen.
 • Denna garanti täcker inte felaktig installation. Den valda metoden är installatörens ansvar.
 • Skador orsakade av felaktigt underhåll, dålig användning av golvet eller slarv, användning av felaktiga underhållsprodukter, repor eller märken som lämnats av vassa föremål eller verktyg som knivar, djurklor, skruvmejslar etc. täcks inte av denna garanti.
 • Eventuella skador eller försämringar ska anmälas till återförsäljaren som sålt produkten inom 10 dagar efter ankomst, skriftligen med rekommenderat brev. Konsumenten ska till reklamationen bifoga en kopia av köpefakturan och/eller den professionella installatörens faktura.
 • Pi Import SA skickar en oberoende expert som bedömer den defekta produkten.
  Om experten beslutar att kundens klagomål är berättigat, kommer BambooTouch® kostnadsfritt att   tillhandahålla det nödvändiga materialet för en ersättning, hämtat från dess samling på plats vid tidpunkten för klagomålet. Detta ersättningsmaterial kommer att levereras via den återförsäljare som ansvarar för försäljningen.
  Om den utsedda experten avslår klagomålet och befriar Pi Import SA från allt ansvar, ska kunden stå för alla kostnader för utredningen.
BambooTouch® Outdoor Solid - 10 år

PI IMPORT Sa garanterar BambooTouch®  Outdoor   Bamboo i 10 år från inköpsdatumet med följande villkor:

Allmänna villkor

 • Denna garanti täcker tillverkningsfel för denna produkt.
 • Det täcker inte missbruk, olyckor, insektsangrepp, fall av   force majeure   eller yttre skador
 • Den täcker inte missfärgning, missfärgning på grund av ljus eller ytliga sprickor orsakade av fukt.
 • Den täcker inte skador orsakade av dålig installation, bristande underhåll eller otillräcklig rengöring

Ansökan

 • BambooTouch® Outdoor Bambugolvbrädor är en naturprodukt, som därför kan innehålla färgvariationer och utvecklas över tid.
 • Färgen kan ändras, även med rätt underhåll. Missfärgning är ett normalt naturligt fenomen för alla utomhusträ. Missfärgning kan inte vara orsaken till ett klagomål.
 • Sprickor kan uppstå på ytan och i ändarna av golvbrädorna. Dessa sprickor orsakas av skillnader i omgivningstemperatur och luftfuktighet. Detta fenomen är vanligt i de flesta skogar. Det kan inte vara ett skäl för ett klagomål.
 • Ytan kan verka sträv. Detta beror på att materialet permanent expanderar och drar ihop sig på grund av klimatförändringar (torrt, fuktigt, varmt, kallt). Detta fenomen är vanligt i de flesta skogar och motiverar inte ett klagomål.
 • Det kan förekomma små dimensionsförändringar på golvskivorna efter montering. Detta fenomen är vanligt i de flesta skogar och motiverar inte ett klagomål.

Garantivillkor

Garantin gäller endast om materialet är installerat i enlighet med PI Import Sa rekommendationer och om installationen är i enlighet med gällande föreskrifter. Inga reklamationer accepteras vid felaktig installation och/eller otillräckligt underhåll.

Produktdefekter

 • Eventuella klagomål efter montering kommer att leda till att golvskivorna byts ut utan ekonomisk ersättning.
 • Inga reklamationer kommer att accepteras efter att defekt material har installerats.
 • Garantin täcker inte skador orsakade av tredje part.
 • Om defekter uppstår efter installationen förbehåller sig PI Import Sa rätten att antingen reparera de defekta golvbrädorna eller skicka ersättningsgolvbrädor till installatören.
 • Om produkten inte längre finns tillgänglig i sortimentet kommer produkten att ersättas med en liknande produkt från BambooTouch®   Outdoor Bamboo
 • Ett klagomål kommer inte att resultera i en förlängning av garantitiden.
 • Kostnaderna för demontering och montering samt andra relaterade kostnader täcks inte av garantin.

Om garantin

 • Denna garanti gäller utöver de allmänna försäljningsvillkoren.
 • Reklamation ska göras skriftligen och i rekommenderat brev senast 30 dagar efter att felen uppstått.
 • Reklamationen ska åtföljas av en kopia av fakturan.
 • PI Import Sa förbehåller sig rätten att begära en expert att utföra en oberoende analys.
BambooTouch® Outdoor Composite - 10 år

PI IMPORT Sa garanterar BambooTouch®   Outdoor Composite i 10 år från inköpsdatumet i enlighet med följande villkor:

Allmänna villkor

 • Denna garanti täcker tillverkningsfel för denna produkt.
 • Det täcker inte missbruk, olyckor, insektsangrepp, fall av   force majeure   eller yttre skador
 • Den täcker inte missfärgning, missfärgning på grund av ljus eller ytliga sprickor orsakade av fukt.
 • Den täcker inte skador orsakade av dålig installation, bristande underhåll eller otillräcklig rengöring

Ansökan

 • BambooTouch®   utomhuskompositgolvskivorna för utomhusbruk kan variera i färg.
 • Färgen kan ändras något. Missfärgning är ett normalt fenomen som orsakas av solen. Detta kan inte vara ett skäl för ett klagomål.
 • Produkten är rötabeständig, ger ingen risk för splittring, ingen risk för sprickbildning och utsätts inte för angrepp av insekter och svampar.
 • Det kan förekomma små dimensionsförändringar på golvskivorna efter montering.

De är normala och orsakas av temperaturvariationer.

Garantivillkor

Garantin gäller endast om materialet är installerat i enlighet med PI Import Sa rekommendationer och om installationen är i enlighet med gällande föreskrifter. Inga reklamationer accepteras vid felaktig installation och/eller otillräckligt underhåll.

Produktdefekter

 • Eventuella klagomål efter montering kommer att leda till att golvskivorna byts ut utan ekonomisk ersättning.
 • Inga reklamationer kommer att accepteras efter att defekt material har installerats.
 • Garantin täcker inte skador orsakade av tredje part.
 • Om defekter uppstår efter installationen förbehåller sig PI Import Sa rätten att antingen reparera de defekta golvbrädorna eller skicka ersättningsgolvbrädor till installatören.
 • Om produkten inte längre finns i sortimentet kommer produkten att ersättas med en liknande produkt från BambooTouch  ®   Outdoor Composite-serien.
 • Ett klagomål kommer inte att resultera i en förlängning av garantitiden.
 • Kostnaderna för demontering och montering samt andra relaterade kostnader täcks inte av garantin.

Om garantin

 • Denna garanti gäller utöver de allmänna försäljningsvillkoren.
 • Reklamation ska göras skriftligen och i rekommenderat brev senast 30 dagar efter att felen upptäcks.
 • Reklamationen ska åtföljas av en kopia av fakturan.
 • PI Import Sa förbehåller sig rätten att begära en expert att utföra en oberoende analys.