Underhåll ov Bambugolv och golvvärme

Bambugolv tål lätt golvvärme och eftersom bambu är hårdare och mindre känsligt för fukt och temperatur är bambugolv inte alls lika mycket som ett trägolv som ligger ovanpå golvvärme. Det finns dock fortfarande en hel del saker du bör vara medveten om.
För det första ska du ändå räkna med att golvet ger mer under vinterhalvåret när det är värme på golvvärmen. Men eftersom det inte är tillnärmelsevis lika mycket som om du hade lagt ett traditionellt trägolv, kan du oftast dölja synligheten av rörelserna i golvet genom att använda en ca 2 tum bred bottenplatta hela vägen runt fotsparken. Samtidigt kan du bara hålla ett avstånd på 4-6 mm mellan golv och vägg hela vägen runt i rummet
Det är också viktigt att ditt golvvärmesystem ger en jämn temperaturfördelning på ytan och är utrustad med en låsbar temperaturkontroll som begränsar temperaturen i bambugolvet till max 27 grader. Använder du elektrisk golvvärme är det även viktigt att effekten inte överstiger 100 W per. kvadratmeter.
Om temperaturen eller effekten överskrids finns risken att förkolningsprocessen fortsätter, så att bambun blir mörkare. Det är dock ett bra avstånd fram tills det sker rent temperaturmässigt, speciellt på de mörkare färgnyanserna.
Det är också viktigt att golvet har stått utan värme i minst 2 dagar innan du eller hantverkaren börjar lägga golvet. Tänk också på att när du skruvar upp värmen första gången efter att golvet lagts ska det göras långsamt under en dag eller två. Om det sker för snabbt kan det lätt uppstå sprickor eller repor i golvet.

För mer information om bambugolv, installation och underhåll , läs artikeln publicerad läs mer om att ta hand om bambugolv här: https://da.p-mbuilders.com/caring-for-bamboo-flooring-28827

Källor: Da.P-MBuilders.com


Bambugolv och montering på golvvärme.

När golvbeläggningen är hellimmad kan alla våra BambooTouch® bambuplankgolv och parkettvarianter (förutom Flexbambus-modellen) läggas ovanpå golvvärme (inklusive betonggolv med vattenrör).

Observera att golvbeläggningen måste limmas helt tätt när  golv ska läggas på golvvärme.

Många av oss drömmer om ett golv som inte reagerar på förändringar i luftfuktigheten  det kan göra våra golv fula – även här är bambu helt fantastiskt. Bambu är ett mer formstabilt material än de träslag som normalt används för golv. Bambu har en yta som överträffar de flesta träslag som används till golv när det kommer till hårdhet och hållbarhet.

Medan vår BambooTouch-tillverkare endast ger garanti för användning med vattenburen värme och endast hellimmade golv. Riktlinjer för andra typer av golvvärme (elektrisk) är endast att rekommendera. Det finns endast en begränsad garanti från leverantören/tillverkaren, då det inte går att kontrollera alla förhållanden och om värmesystemet används korrekt över tid. Värmen ska vara avstängd när golvet läggs. Värmen måste vara påslagen i 4 veckor och stängas av i 2 veckor innan installation. Betong, VVS och vätskepaket måste vara tillräckligt torrt. Följ riktlinjerna för lim- och panntillverkaren och följ råden från golvläggare/proffs. Den maximala yttemperaturen är 25 ºC. Detta gäller även golvytor täckta med mattor/möbler. Svängningar i yttemperatur får inte överstiga 5ºC per dag. Max effekt 60W/m2. Värmen ska vara stabil utan kyla/värmefält. Observera att du kan uppleva betydligt högre temperaturer under mattan. Golvet ska ligga nära undergolvet. Ojämnheter ska vara mindre än +/- 3 mm per 2 meter (norsk standard). För att förhindra eller minska golvtorkning under eldningssäsongen rekommenderar vi att du använder luftfuktare. När du använder golvvärme kan du uppleva mer rörelse i golvet än annars, samt mindre sprickor mellan borden.

Bambugolv kan, liksom vissa andra plankgolv, läggas på golvvärme. 

Om du väljer att lägga BambooTouch®-golv på uppvärmda golv, se till att följande villkor är uppfyllda:

 • Installationen kan endast ske efter bestämning av undergolvets fukthalt med ett acceptabelt betongfukttest (kalciumkarbidmetoden). Detta värde måste vara lägre än de värden som anges i installationsanvisningarna.
 • Man får räkna med att golvläggning kommer att ta längre tid än vid ordinarie läggning och skarvar kan förekomma mellan plankorna under golvläggningstiden – speciellt under vinterperioden. 
 • BambooTouch®-golv kan endast installeras på elektriska golvvärmesystem när kapaciteten är mindre än 80 W/m2. Ovanpå de elektriska värmeelementen måste det finnas ett värmefördelningsslag eller minst 4-6 mm (till exempel nivelleringsanslutning).

BambooTouch®-golv kan endast installeras på golvkylsystem när de är utrustade med en anti-kondensenhet.

 • Värme-/kylsystemet måste vara placerat i hela rummet (minst 95 % golvyta).
 • Plåten måste vara minst 50 mm tjock (för vattensystem, minsta avstånd från ytan till rör: 35 mm).
 • Golven ska limmas hela vägen till undergolvet med ett lim som är lämpligt att använda på golvvärmesystemet och ska användas enligt tillverkarens anvisningar.
 • Temperaturmätningssonder måste byggas in i varje värmeslinga.
 • Vid installation av golvvärme bör värmesystemet stängas av och undergolvet kylas.
 • Värmesystemet ska inte användas på 2 veckor efter installationen. Systemet ska värmas långsamt och yttemperaturen får aldrig överstiga 29 °C.
 • Vi rekommenderar att göra detta för både kyla och uppvärmning i små steg om ca. 3°C pr. 48 timmar

Se till att klimatet i rummet är väl kontrollerat.  Genom att lägga ett bambugolv (eller annat naturmaterial) på golvvärme kommer ditt golv att torka ut mer än under normala omständigheter och kan därför krympa. Detta kan leda till sömmar mellan plattorna. För att undvika detta maximalt, skapa optimala utrymmesförhållanden: en temperatur på ca. 18-21 ° C och en 40-65% relativ luftfuktighet (använd en hygrometer + termometer för att övervaka detta).

 • Om en matta (eller annat stort föremål) läggs på golvet under uppvärmning av ovanstående fenomen (sömmar mellan brädorna, kupning och även små sprickor på ytan) kan förväntas i allvarligare grad (värmeuppbyggnad).
 • Även om man ser till att dessa instruktioner är korrekta, kan individuella förhållanden (plats, undergolv och installationsprocedurer) variera och ligger utanför tillverkarens kontroll.

Montering og renovera av bambugolv

Bambugolv finns i två grundläggande former : konstruerade plankor och solida bambuplankor. Utvecklad bambu installeras vanligtvis med flytande golvmetoden: de breda plankorna krossas ihop och läggs över en tunn skumgummibas. Golvet är inte fäst på undergolvet på något sätt, så läggningen går snabbt. Också

Massiv bambu med tungor och spår installeras på samma sätt som traditionella trägolv: det fästs med spik eller häftklamrar, med eller utan mastix. Dessa metoder är mer tidskrävande – de tar längre tid än en flytande golvinstallation – men de ger ett permanent, gjutet golv. Både konstruerade plankor och massiva plankor kommer färdiga så att du kan bära in möblerna så fort du monterat den färdiga plankan.

Installation av BambooTouch bambugolv
Beroende på kundens specifika krav finns det flera sätt att lägga på BambooTouch bambugolv.

Hellimmad
För att helt limma bambugolvet, applicera lim på undergolvet (med en murslev). Placera sedan varje platta med lim och fäst den ordentligt på underlaget.

Vätska
I en flytande installation ”flyter” golvet på undergolvet: Det är inte limmat eller spikat i undergolvet. Fördelen jämfört med hellimning av golvet är lättare och billigare system, speciellt i kombination med Uniclic®-systemet. På grund av golvets möjliga rörelse (krympning/svällning) kan flytande golv inte rekommenderas för mycket stora ytor (om golvets bredd är mer än 8 m).


Att renovera bambugolv är relativt enkelt

Bambugolv kan ytbehandlas på två olika sätt. Antingen med olja eller med lack. Bambugolv är en av de mest slitstarka golvtyperna som finns, och särskilt lämplig som golvbeläggning. Bambu har använts som golvbeläggning i Asien i många hundra år. Vi förknippar bambu med något växtmaterial, men den typ av bambu som används av vår tillverkare för tillverkning av golv är egentligen trästruktur. Bambu är därför precis som alla andra trägolv vad gäller förbehandling, efterbehandling samt rengöring och underhåll. Tyvärr kan inte alla leverera ett lika bra resultat, så se till att det är ett företag som har några bra referenser och som verkar trovärdigt. Ett bambugolv kan avslutas som alla andra trägolv med olja, lack eller lut. Bambugolv skapar mysighet och utstrålar värme i hemmet och kan hålla i många år utan att bli omoderna, och det är också lätt att återskapa bambugolvens ursprungliga utseende. Därför är en golvbehandling med golvolja eller olja och lut det bästa. Jämfört med många andra trägolv är bambu ett mycket formstabilt golv, och ”fungerar” väldigt lite med förändringar i temperatur eller luftfuktighet.

Ett bambugolv slipas på vanligt sätt.

Ett bambugolv kan renoveras på vanligt sätt. Dessa slipas ner med sandpapper som har en finkornig (korn 150 eller finare) eller så måste slipnät användas på en runel polermaskin. Dammsug sedan noggrant för att få bort slipdamm. Vid målning är det viktigt med god ventilation, men var uppmärksam på att hålla temperaturen på minst 18 grader under de kalla årstiderna. Lacket läggs ut med 2 eller 3 lager beroende på golvets skick och hur länge du vill att det ska hålla. På nya – eller hyvlande golv – ska 3 lager användas. Vax kan användas på alla typer av trägolv där porfyllning av träytan önskas.

Källa: http://bambusgulv.blogspot.dk

 


Bambugolv – Golvslipning av bambugolv ger ett vackert resultat

Bambu är ett bra alternativ till de traditionella typerna av golv, och det har fördelen att det kommer från ett hållbart skogsbruk. När en bambu fälls skjuter den från botten igen och är redo för ny fällning efter 4 år. Därför är bambugolv en av de mest miljövänliga golvbeläggningarna som kan användas.Vi förknippar hårt trä med ek på de skandinaviska breddgraderna, men bambu är hårdare än ek. Så det är verkligen ett ”trägolv” som är slitstarkt och motståndskraftigt mot repor, hack och allmänt slitage. Det lämpar sig som golvmaterial och lämpar sig lika bra för för- och efterbehandling, rengöring, skötsel och underhåll.

Källa: http://gulvabc.dk/bambusgulve-gulvafslibning-af-bambusguvle