Vi älskar miljön och ger dig bara trägolv som har skickats med omsorg. Allt timmer vi använder är certifierat av Forest Stewardship Council® (FSC®) eller Program for the Endorsement of Forests (PEFC), två av världens mest respekterade skogsförvaltningsorganisationer. Och vi delar deras mål: att säkerställa att skogar kan tillgodose dagens generationens behov utan att kompromissa med framtidens.

Se vår video för att ta reda på mer om fördelarna med ansvarsfull skogsförvaltning …